Inplanerade Säker Vattenkurser i vår

Innan sommaren har vi ett antal öppna kurser inplanerade för dig som behöver uppdatera dig på Säker Vatten! Du kan välja på:Säker Vattenboken

28 april Sundsvall
12 maj  Västerås
26 maj  Växjö
27 maj Norrköping
28 maj Örebro
3 juni  Stockholm

För mer information och anmälan klicka på denna länk.
Antalet platser är begränsade, så gör din anmälan redan nu!