Entreprenadrådets samlade riktlinjer…

Sedan ca ett år tillbaka är vi engagerade i ett nytt, spännande och överbryggande branschinitiativ, nämligen Entreprenadrådet.

Entreprenadrådet – förkortat ER är en oberoende och opartisk organisation vilken underlättar för entreprenörer, beställare och andra involverade parter inom olika entreprenader.

Entreprenadrådets riktlinjer

Idag finns det många olika skrifter och branschorganisationer. En del frågor saknar helt enkelt svar i de skrifter som finns, hamnar i kläm mellan olika regler eller tolkas på olika sätt.

  • Ska kontrollansvarig närvara vid besiktningar?
  • Vilken dokumentation förväntas efter en badrumsentreprenad?
  • Vad är en korrekt egenkontroll?

Entreprenadrådet tar ställning till den dokumentation som finns och lämnar en riktlinje. Riktlinjen hjälper vid bedömningar över vad som anses vara ett fackmässigt utförande vilket är grunden i konsumenttjänstlagen §4 och AB/ABT kap 2§1. Att enas tillsammans är starkare än att lösa frågorna på egen hand.

Entreprenadkunskap

Utöver riktlinjerna arbetar vi successivt fram nyttiga utbildningar för dig att applicera till vardags. Utbildningar för dig inom olika delar av en entreprenad, så som besiktning, byggregler, hållbarhet, egenkontroller med mera.

Ta reda på mer

För att ta reda på mer om vad vi gör inom Entreprenadrådet och för att ta del av våra samlade riktlinjer, besök er.se.

Entreprenadrådets samlade riktlinjer…

Sedan ca ett år tillbaka är vi engagerade i ett nytt, spännande och överbryggande branschinitiativ, nämligen Entreprenadrådet. Entreprenadrådet – förkortat ER är en oberoende och opartisk organisation vilken underlättar för

Läs mer »

Det här är spännande och givande oavsett…

Det här är spännande och givande oavsett om du är fastighetsägare/förvaltare, konstruktör, byggare eller rörentreprenör! Ta chansen nu till introduktionspris! Anmäl dig här! Vi kommer gärna till fler orter, bara hör

Läs mer »