Vår vision:
”Att vara utbildningsföretag nummer ett som du vänder dig till när det gäller engagerande och givande utbildningar inom regelverk och vattenskadesäkerhet för bygg, fastighet och VVS, för att skapa effektivare, tryggare och hälsosammare fastigheter.”

Vår mission:
”Att på ett engagerande och inspirerande sätt öka kunskapen och medvetenheten kring fukt- och vattenskadesäkerhet inom bygg, fastighet och VVS, och därmed bidra till; minskade kostnader för fastighetsägare och entreprenörer, minskat lidande i samband med skador/felaktigheter samt minskad miljöbelastning.”

Därför hoppas vi du använder dig av Rätt Kunskap

Vi fokuserar på kunskapsutveckling för bygg, fastighet och VVS och vår målsättning är att du och dina medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av din tid när du deltar på våra utbildningar eller nyttjar vår expertis, samt att du ska erhålla rätt kunskap!

Därför satsar vi mycket tid och engagemang på att hålla oss uppdaterade dels inom det tekniska, dvs vara ajour på gällande regler och lösningar och dels inom det kommunikativa, dvs ta fram och genomföra kurser och material på ett så tydligt och pedagogiskt sätt som möjligt.

För hög flexibilitet, god trygghet och stort utbud av kurstillfällen till dig som kund har vi tre engagerande kursledare som gärna utbildar i hela landet.
Läs mer om våra engagerande lärare här.

Utöver att genomföra utbildningar hjälper vi även till att ta fram företagsspecifika kurser och utbildningsmaterial samt diverse andra konsultuppdrag inom bygg, fastighet och VVS.

I verksamheten utför vi även besiktningar, våtrumskontroller eller kvalitetssäkring av våtrum åt fastighetsägare som bygger nytt eller renoverar sina våtrum. Detta för att hjälpa till att öka kvaliteten i kök/bad-/dusch-/tvättutrymmen.
Läs mer om denna verksamhet här.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag eller mer information!

– Vi förser dig med rätt kunskap!