Om oss

Vår vision:
”Att vara utbildningsföretag nummer ett som du vänder dig till när det gäller engagerande och givande utbildningar inom regelverk och vattenskadesäkerhet för bygg, fastighet och VVS, för att skapa effektivare, tryggare och hälsosammare fastigheter.”

Vår mission:
”Att på ett engagerande och inspirerande sätt öka kunskapen och medvetenheten kring fukt- och vattenskadesäkerhet inom bygg, fastighet och VVS, och därmed bidra till; minskade kostnader för fastighetsägare och entreprenörer, minskat lidande i samband med skador/felaktigheter samt minskad miljöbelastning.”

Därför hoppas vi du använder dig av Rätt Kunskap

Vi fokuserar på kunskapsutveckling för bygg, fastighet och VVS och vår målsättning är att du och dina medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av din tid när du deltar på våra utbildningar eller nyttjar vår expertis, samt att du ska erhålla rätt kunskap!

Därför satsar vi mycket tid och engagemang på att hålla oss uppdaterade dels inom det tekniska, dvs vara ajour på gällande regler och lösningar och dels inom det kommunikativa, dvs ta fram och genomföra kurser och material på ett så tydligt och pedagogiskt sätt som möjligt.

För hög flexibilitet, god trygghet och stort utbud av kurstillfällen till dig som kund har vi tre engagerande kursledare som gärna utbildar i hela landet.

Utöver att genomföra utbildningar hjälper vi även till att ta fram företagsspecifika kurser och utbildningsmaterial samt diverse andra konsultuppdrag inom bygg, fastighet och VVS.

I verksamheten utför vi även besiktningar, våtrumskontroller eller kvalitetssäkring av våtrum åt fastighetsägare som bygger nytt eller renoverar sina våtrum. Detta för att hjälpa till att öka kvaliteten i kök/bad-/dusch-/tvättutrymmen.
Läs mer om denna verksamhet här.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag eller mer information!

– Vi förser dig med rätt kunskap!

Marcus Lundin (fd Sporrong)

Marcus Lundin, ägare till Rätt Kunskap, har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla och genomföra kurser och föreläsningar för bl a professionella montörer, föreskrivande led, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och yrkeshögskolor. Det har bl a handlat om kurser inom vattenskadesäkerhet, inomhusklimat, vatten- och värmedistribution, bygglagstiftning samt brandsäkerhet genom boendesprinkler.

På sitt öppna och engagerande sätt att utbilda, fångar Marcus intresset hos deltagarna och triggar igång många givande diskussioner för att befästa kunskaperna ordentligt.

Marcus möter du på kurser som: Säker Vatteninstallation (svenska och engelska), Byggregler och normer, Förebygg vattenskador – i hem & fastighet, föreläsningar, med flera.

Marcus Lundin