Förebygg vattenskador – inom hem & fastighet

Har du koll på hur ni vattenskadesäkrar er fastighet?

I detta webbinarium lyfter vi fram orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem relaterade till fukt- och vattenskador. Vi belyser vikten av att förebygga vattenskador samt det ansvar och de regelverk ni förväntas känna till. Vi ger förslag på lämpliga lösningar och tips inför en upphandling. Webbinariet vänder sig främst till bostadsrättsföreningar och då både styrelsemedlemmar och bostadsrättsinnehavare.

Innehåll

  • Introduktion & målbild
  • Riskbild – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/skador
  • Kravbild – byggregler, branschregler och avtalsformer
  • Tekniska systemlösningar på marknaden – passiva och aktiva skydd
  • God insikt och kunskap – för att på både kort och lång sikt förebygga vattenskador
  • Frågestund efter webbinariet för de som önskar

Så passa på och spara pengar genom att säkra upp er fastighet – låt oss förse er med rätt kunskap så ni undviker framtida vattenskador!

Aktuella datum

Planeras in efter behov

Pris

795 kr/person, exkl. moms (moms 25%)

Efter inkommen betalning skickas länk för anslutning till webbinariet.

Vill ni anmäla er?

Gå till kursanmälan om du vill anmäla dig och ditt företag till en utbildning eller föreläsning.