Utbildningar & föreläsningar

Vår verksamhet fokuserar på dig som behöver kunskapsutveckling inom bygg, fastighet och VVS.

Vi utför mycket uppskattade utbildningar runt om i hela Sverige, inom främst Förebygg vattenskador – inom hem & fastighet samt Svensk bygglagstiftning och Boverkets byggregler, där vi går igenom hur regelverken hänger ihop och är tänkta att användas, vattenskadesäkerhet, legionella, med mera.

För oss är det viktigt att din tid blir utnyttjad på bästa sätt. Av den anledningen satsar vi på god pedagogik och modern presentationsteknik, då vi vet att det är avgörande för hur
effektivt ditt lärande blir.

Förebygg vattenskador – problem, ansvar & lösningar

Läs mer om vårt nylanserade webbinarium som hjälper dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening till tryggare och hälsosammare boende!

Vattenskadesäkerhet – vad kan du göra?!

Kort inspirationsföreläsning om vad du enkelt kan göra för att minska risken för vattenskador i ditt hem.

Legionella – hälsofara eller myt?

Vid denna föreläsning lär du dig mer om hur ni undviker legionellatillväxt i era tappvattensystem!

BBR för alla – så använder du regelverket

Att regelverken uppdateras hela tiden och det är omöjligt att hålla koll, är en vanlig kommentar. I denna föreläsning går vi igenom hur Boverkets byggregler, BBR, är uppbyggd och hur man använder den.

Svensk Bygglagstiftning – hur hänger det ihop?

Lär dig mer om hur lagar och regelverk hänger ihop och hur de påverkar dig som byggherre eller entreprenör i denna föreläsning.

Entreprenadjuridik for dummies – en introduktion till hur avtal fungerar

Vid föreläsningen lär du dig grunderna för hur AB/ABT/ABS och Konsumentjänstlagen är uppbyggda och hur de påverkar dig som beställare eller entreprenör.

Säker Vatteninstallation / Byggregler och normer hanteras numera enbart av Säker Vatten AB. Lär mer om det här.