Samarbeten

Vi månar om genuina och värdefulla samarbeten inom flera områden i branschen och bland de som utmärker sig extra, är följande företag och organisationer några av de som vi vill lyfta fram och synliggöra.

Det är organisationer som vill det där extra och som har ett genuint intresse av att göra branschen bättre och mer hållbar, både utifrån kvalitet, ekonomi, socialt och miljömässigt.

Logotyp SlutaRiv

Sluta Riv i Sverige

SlutaRiv är Sveriges branschkedja för mätbara reparationer i fastigheter som även ger ut branschregler för att göra det möjligt att delreparera rör och tätskikt på ett säkert sätt! SlutaRiv är branschorganisation för yrkesgrupperna VALF- och OPS-tekniker.

Med SlutaRivs HLR-koncept gör medlemmarna det naturligt att hitta och stoppa vattenläckor, fastslå skadeorsaker samt delreparera med mätbarhet, i stället för att riva ut i onödan.

I ett djupt och engagerat samarbete hjälps vi åt att ta fram branschregler och smarta arbetsmetoder samt utbildar Byggsverige till att komma igång och börja Sluta Riva. Något som är en win-win-situation för alla inblandade, så som fastighetsägare, entreprenörer, besiktningsföretag, försäkringsbolag, produktleverantörer, med flera.

Besök SlutaRivs hemsida.

Lundkulla Produktion

Lundkulla Produktion är ett företag med många verksamhetsområden, där vårt samarbete bygger på de VVS-relaterade områdena. Christer ”Crippa” Nordemo som driver företaget har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i eller kring VVS-branschen.

I grunden är Christer certifierad VVS-montör med tillägg som behörig arbetsledare (AA-VVS). Förutom som montör och verkmästare har han även arbetat som teknikredaktör och journalist på VVS-Forum. På senare år har han varit också varit teknik- och produktionsansvarig för RSK-databasen.

I vårt samarbete utbildar vi Byggsverige, på ett engagerat och inspirerande sätt, till att öka kunskapen om gällande regelverk och hur man minskar vattenskador hos bostadsrättsföreningar med flera. Christer smittar lätt av sig med sitt glada lynne och får den mest skeptiske deltagaren till att engagera sig!

Besök Lundkulla Produktions hemsida.

Entreprenadrådet

Entreprenadrådet – ER, är ett oberoende och opartiskt företag som strävar efter högre status för såväl entreprenörer som beställare och att entreprenadbranschen i sin helhet ska värderas högre.

För att höja kunskapen och kvaliteten i branschen, anordnar ER utbildningar och seminarier med inriktning på exempelvis entreprenadjuridik, kvalitetsarbete och besiktningsarbeten. Man har även tagit fram ER:S riktlinjer, med målsättningen att de ska ge uttryck för den mest rättvisande och utbredda tillämpningen av de områden som behandlas. Riktlinjerna avses användas som underlag och stöd bland annat vid upphandling, planering, utförande, besiktning, kontroll eller tvist.

ER har fått en mycket stor och positiv respons och gör det bästa man kan för att lyfta byggbranschen. I vårt samarbete strävar vi efter att erbjuda bygg- och fastighetsbranschen relevanta och kvalitativa utbildningar och seminarier.

Besök Entreprenadrådets hemsida.

Energi- & miljötekniska föreningen, EMTF

Tillsammans med Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) genomför vi utbildningar och föreläsningar för ökad kompetensutveckling bland dess medlemmar.

EMTF är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. EMTF:s medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

Medlemmarna är en del av ett värdefullt nätverk som finns över hela landet och har aktiviteter på inte mindre än 29 orter. Tillsammans skapar man ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra.

Besök EMTFs hemsida.

Tollco logotyp

Tollco

Tollco är Europas ledande expert på att förhindra vattenskador. Tollco har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förhindrar att kostsamma och tidskrävande vattenskador från trycksatta ledningar, avlopp eller kondens uppstår i fastigheter, lägenheter och villor. Något man har fokuserat på sedan starten 1995.

I vårt samarbete strävar vi att på ett pedagogiskt och lättsamt sätt nå ut med möjligheterna att förebygga vattenskador bland svenska fastighetsägare.

Besök Tollcos hemsida.