Besiktning & kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring med mätbarhet
Vid en kvalitetssäkring med mätbarhet träffas vi och går igenom vad som ska genomföras och därefter utför vi stegvisa kontroller efter varje moment. Vi säkrar kvaliteten för din våtrumsmiljö, såsom bad-/duschrum, toalettrum, tvättstuga eller kök. Består normalt av minimum 3 besök enligt följande:

1:a besöket – kontroll av vägg-/golvkonstruktion, placering av avloppsrör, golvbrunn, genomföringar, luckor och dylikt samt inspektion av avloppsrören. Överlämning av fuktsensorer.

2:a besöket – kontroll av tätskikt på golv och vägg samt fall till golvbrunn inkl. montering av brunn. Referensmätning av fuktsensorer.

3:e besöket – kontroll av ytskikt, fall till golvbrunn samt att plattsättning och VVS är fackmässigt utförd. Anmärkningar enligt protokoll redovisas till dig som beställare.

Köket räknas inte som våtrum men innehåller idag många gånger fler vattensanslutna produkter än något annat rum, så låt oss hjälpa dig även med detta så det blir vattenskadesäkert!

Värde och trygghet
Genom att anlita oss för att utföra en noggrann kvalitetssäkring med mätbarhet får du både en trygghet genom att veta att våtrumsmiljön är korrekt byggd och försäkringsbar, men också ett högre värde vid en eventuell försäljning där köparen också kan känna sig trygg.

Så frågan är; har du råd att inte kvalitetssäkra våtrumsarbetet?

Oavsett om du är beställare eller utförare så kommer vår hjälp betala sig förr än du anar!

Vi verkar i dagsläget främst inom regionerna Södermanland, Östergötland, Stockholm och Västmanland.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och beställning av någon form av besiktning!