Kurs – Säker Vatteninstallation

>>  Direkt till utbildningstillfällen för Säker Vattenkurs.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1
Vi utbildar i de uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1, och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!

De reviderade reglerna, gäller sedan 1 januari 2016. I dessa har bl a ”bör”-kraven tagits bort och istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar eller helt utgått. Säker Vatteninstallation 2016-1

Branschlegitimation/ID06
På denna kurs ger vi dig rätt kunskap för att genomföra korrekta VVS-installationer och vid godkänd kunskapskontroll får du som VVS-montör eller arbetsledare en branschlegitimation för Säker Vatteninstallation, så länge du uppfyller övriga krav enligt Säker Vatten.

OBS! Ingen branschlegitimation utan auktorisation!
Godkänd kurs gäller i fem år. OBS! ID06 beställer ni på egen hand efter godkänd utbildning.
Inga övriga intyg eller diplom utfärdas för denna kurs.

Auktorisation
Säker Vatten fordrar att företaget är auktoriserat, eller har ansökt om detta. Auktorisationen innebär bl.a. att man har en ansvarsförsäkring samt att det finns någon på företaget som har kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer, såsom BBR och PBL. Se mer i kursen – ”Byggregler och normer”.

Företaget skall underteckna ett åtagande där man förbinder sig att följa branschreglerna. Dessa villkor måste uppfyllas innan deltagarna påbörjar den här kursen. Kontakta Säker Vatten ifall du har funderingar kring auktorisationen.Säker Vatten logga rund

Besök säkervatten.se för mer information.
Se filmklipp om Säker Vatten.

Målgrupp
Kursen är avsedd för montörer, arbetsledare och lärlingar inom VVS som behöver kunskap och branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.
Utbildningen lämpar sig både för dig som ska auktorisera dig för första gången och för dig som behöver förnya din branschlegitimation!

VVS-konsult?
Vi utbildar även VVS-konsultföretag som önskar bli ”Auktoriserat konsultföretag”. För mer information, vänligen kontakta oss.

Ej tillåtet med tolk, utan kursen genomförs endast på svenska alternativt engelska efter överenskommelse.

Kurstillfällen

 • Stockholm/Kungens Kurva 20 februari
 • Västerås 21 februari
 • Sundsvall 27 februari
 • Uppsala 6 mars
 • Stockholm/Kungens Kurva 20 mars
 • Örebro 20 mars
 • Karlstad 21 mars
 • Göteborg 27 mars
 • Malmö 17 april
 • Jönköping 18 april
 • Stockholm/Kista 19 april
 • Växjö 25 april
 • Göteborg 2 maj
 • Stockholm/Kungens Kurva 8 maj
 • Uppsala 9 maj

Kompletteras vartefter med fler tillfällen.

>>  Direkt till anmälan.
Önskar du något annat tillfälle eller annan plats, kontakta oss gärna!

Tid
08:00 – ca 17:00.

Kursledare:
Marcus Sporrong, Christer Nordemo eller Thomas Mogren

Kursavgift
3 700 kr exkl moms. Inkluderar kursmaterial, lunchbuffé och kaffe.
Betalas 10 dagar från fakturadatum, dock senast 2 dagar innan kursstart.

(Kurs på engelska/in English: 3 900 kr)

Anmälan
Anmäl dig till våra öppna kurser, klicka här.

Är ni ett större antal personer (>10) på ert företag kommer vi gärna till er och genomför kursen i ert konferensrum eller på hotell i närheten. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor, avseende t ex avbokningsregler.

Kursprogram/innehåll

 • Installationsregler för utförande till skydd mot:
  – Vattenskador
  – Legionellatillväxt
  – Brännskador/skållning
  – Återströmning/förgiftning
 • Hantering av överenskommelser, avvikelser och intyg
 • Byggtekniska förutsättningar
 • Engagerande gruppövningar
 • Egenkontroll – tryck- och täthetskontroll samt temperaturkontroll
 • VVS-produkter, egenskapskrav och monteringsanvisningar
 • Kunskapskontroll

Deltagaren tar med på kursdagen

 • Godkänd legitimation (t ex körkort).

OBS!
Från och med 1 januari 2016 gäller ID06 med Säker Vattenbehörighet, vilket företaget själv beställer ca en månad efter genomförd kurs, via Nexus hemsida www.pasonline.se.