Säker Vatteninstallation för VVS-företag

>>  Direkt till utbildningstillfällen för Säker Vattenutbildning.

Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten.

Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation. (Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten)
Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

OBS! Denna kurs vänder sig inte till VS-projektörer. Läs mer om dessa här.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1
Vi utbildar i de uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1, och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!

De reviderade reglerna, gäller sedan 1 januari 2016. I dessa har bl a ”bör”-kraven tagits bort och istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar eller helt utgått. Säker Vatteninstallation 2016-1

Branschlegitimation/ID06
På denna utbildning ger vi dig rätt kunskap för att genomföra korrekta VVS-installationer och vid godkänd kunskapskontroll får du som VVS-montör eller arbetsledare en branschlegitimation för Säker Vatteninstallation, så länge du uppfyller övriga krav enligt Säker Vatten.

OBS! Ingen branschlegitimation utan auktorisation!
Godkänd utbildning gäller i fem år. OBS! ID06 beställer ni på egen hand efter godkänd utbildning.
Inga övriga intyg eller diplom utfärdas för denna kurs.

Auktorisation
Säker Vatten fordrar att företaget är auktoriserat, eller har ansökt om detta. Auktorisationen innebär bl.a. att man har en ansvarsförsäkring samt att det finns någon på företaget som har kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer, såsom BBR och PBL. Se mer i utbildningen – ”Byggregler och normer för VVS-företag”.

Företaget skall underteckna ett åtagande där man förbinder sig att följa branschreglerna. Dessa villkor måste uppfyllas innan deltagarna påbörjar den här utbildningen. Kontakta Säker Vatten ifall du har funderingar kring auktorisationen.Säker Vatten logga rund

Besök säkervatten.se för mer information.
Se filmklipp om Säker Vatten.

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för montörer, arbetsledare och lärlingar på VVS-företag, som behöver kunskap och branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.
Utbildningen lämpar sig både för dig som ska auktorisera dig för första gången och för dig som behöver förnya din branschlegitimation!

VVS-konsult?
Vi utbildar även VVS-konsultföretag som önskar bli ”Auktoriserat konsultföretag”. För mer information, vänligen kontakta oss.

Ej tillåtet med tolk, utan utbildningen genomförs endast på svenska alternativt engelska efter överenskommelse.

Kurstillfällen

  • Stockholm 22 augusti
  • Sundsvall 30 augusti
  • Göteborg 18 september
  • Växjö 25 september
  • Stockholm 3 oktober

Kompletteras vartefter med fler tillfällen.

>>  Direkt till anmälan.
Önskar du något annat tillfälle eller annan plats, kontakta oss gärna!

Tid
08:00 – ca 17:00.

Kursledare:
Marcus Sporrong, Christer Nordemo eller Thomas Mogren

Kursavgift
3 700 kr exkl moms. Inkluderar kursmaterial, lunchbuffé och kaffe.
Betalas 10 dagar från fakturadatum, dock senast 2 dagar innan kursstart.

(Utbildning på engelska/in English: 3 900 kr, excl VAT)

Anmälan
Anmäl dig till våra öppna utbildningar, klicka här.

Är ni ett större antal personer (>10) på ert företag kommer vi gärna till er och genomför utbildningen i ert konferensrum eller på hotell i närheten. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor, avseende t ex avbokningsregler.

Utbildningsprogram/innehåll

 • Installationsregler för utförande till skydd mot:
  – Vattenskador
  – Legionellatillväxt
  – Brännskador/skållning
  – Återströmning/förgiftning
 • Hantering av överenskommelser, avvikelser och intyg
 • Byggtekniska förutsättningar
 • Egenkontroll – tryck- och täthetskontroll samt temperaturkontroll
 • VVS-produkter, egenskapskrav och monteringsanvisningar
 • Kunskapskontroll

Deltagaren tar med på utbildningsdagen

 • Godkänd legitimation (t ex körkort).

OBS!
Från och med 1 januari 2016 gäller ID06 med Säker Vattenbehörighet, vilket företaget själv beställer ca en månad efter genomförd utbildning, via Nexus hemsida www.pasonline.se.