Stäng detta fönster för att komma tillbaka till bokningsformuläret.

Anmälan
Anmälan gör du genom att använda anmälningsformulär i förekommande fall alternativt kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen (fram till en vecka innan kursstart) vid för få anmälningar.

Integritetspolicy
Genom att anmäla dig och/eller dina medarbetare, samtycker du/ni till att vi samlar nödvändiga personuppgifter, för att administrera utbildningen samt hålla er uppdaterade på senaste nytt och framtida utbildningstillfällen via nyhetsbrev/sms. Du kan givetvis alltid begära tillgång till de uppgifter vi sparar och om så önskas, be oss uppdatera eller radera dem.

För mer information om hur vi hanterar era personuppgifter, läs vår uppdaterade integritetspolicy.

Anmälningsbekräftelse
Vid anmälan på hemsidan skickas en automatisk bekräftelse till din angivna e-postadress.

En separat kallelse skickas ut ca 10 dagar innan kursstart, i vilken mer information om tid och plats framgår.

Har du angivit mobilnummer till deltagarna, kommer de få en sms-påminnelse ca 2 dagar innan kurstillfället.

Betalningsvillkor
Fakturering sker före utbildningens genomförande.
Betalningsvillkor: 10 dagar, dock senast 2 dagar innan kursstart.

Kursavgiften står angiven i samband till varje utbildning. Samtliga priser är angivna exkl moms och gäller tillsvidare.

I deltagaravgiften ingår kursdokumentation, lunchbuffé och fm/em-kaffe med energigivande tilltugg (gäller öppna heldagskurser).

Företagsintern utbildning
Är ni fler på ert företag anordnar vi även företagsinterna utbildningar.

Det innebär att vi kommer till er och håller utbildningen i era lokaler alternativt på närliggande hotell. På så sätt slipper ni mer restid än nödvändigt och ni får en effektiv hantering av tid och pengar. Kunden svarar för lokal och förtäring.

Kontakta oss för mer information och offert.
Se allmänna villkor för företagsanpassad utbildning.

Av- och ombokning
Kursanmälan är bindande.

Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften.
Avbokning skall ske skriftligt.

Vid sjukdom debiteras endast en administrationsavgift om 500 kr, mot uppvisande av läkarintyg.

Platsen kan naturligtvis överlåtas till en kollega, vänligen meddela oss detta skriftligen.
Ange din kollegas namn och e-postadress.

Ovanstående avbokningsregler gäller om inget annat överenskommits.

Inställd utbildning
Det kan förekomma att ett genomförande måste flyttas eller helt ställas in. Information om detta skickas ut senast 1 vecka innan kursstart.

Vid inställt genomförande återbetalas redan erlagd kursavgift.

Ersättning utgår inte för ej ombokningsbara biljetter. Har deltagaren hunnit komma till utbildningen innan man nås av beskedet, ersätts verifierade direkta kostnader för resor, hotell och liknande utlägg. Dock ersätts ej lönekostnad, intäktsbortfall eller restid.

Utbildningslokaler
Våra öppna utbildningar genomförs normalt på hotell- och/eller konferensanläggningar på aktuell kursort. Lokalerna är utvalda för att ge en trevlig och lärande atmosfär och med god och hälsosam förtäring.

Hotellbokning
Vid behov svarar du själv för bokning av logi.

Force Majeure
Rätt Kunskap ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.

Stäng detta fönster för att komma tillbaka till bokningsformuläret.