Allmänna Villkor – Företagsanpassad utbildning

Företagsintern utbildning

Är ni fler på ert företag anordnar vi givetvis även företagsinterna utbildningar.

Det innebär att vi kommer till er och håller utbildningen i era lokaler alternativt på närliggande hotell/konferensanläggning.

På så sätt slipper ni mer restid än nödvändigt och ni får en effektiv hantering av tid och pengar. Kunden svarar då för lokal och förtäring.

Kontakta oss för mer information och offert.

Integritetspolicy

Vår uppdaterade integritetspolicy finner du här.

Betalningsvillkor

Fakturering sker efter utbildningens genomförande.
Betalningsvillkor: 15 dagar, om inte annat överenskommits.

Av- och ombokning

Bokning av internutbildning är bindande.

Av-/ombokning kan ske 3 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva arvodet. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela arvodet.
Avbokning skall ske skriftligt.

Ovanstående avbokningsregler gäller om inget annat överenskommits.

Utbildningslokal

Beställaren svarar för utbildningslokal och förtäring (fm/lunch/em), om ej annat överenskommits.

Kurslokalen skall ha fönster till det fria och möbleras i fiskbensittning om möjligt, alt skolsittning.

Lokalen ska vara utrustad med video/dataprojektor, filmduk samt fristående blädderblock.
Lokalen skall vara rymlig/luftig. För 18 – 20 deltagare väljs en lokal på cirka 60 – 70 m2.

I eller i direkt anslutning till kurslokalen bör det finnas tillgång till frukt, vatten och ev lite godis.

Kursmaterial kommer att sändas till konferenshotellet/er i god tid före kursgenomförande.

Hotellbokning

Vid behov svarar respektive part själv för bokning av logi.

Force Majeure

Rätt Kunskap ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.