Vi utbildar i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!
Från 3 700 SEK exkl moms
1 dag, 08:00 - 17:00
Live på webben!   Vi utbildar i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!
Från 3 700 SEK exkl moms
1 dag, 08:00 - 17:00
Vi utbildar i Byggregler och normer för VVS-företag som ämnar auktorisera dig i Säker Vatten. Fokus ligger mycket på att engagera dig till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare och byggentreprenörer framöver!
Från 5 100 SEK exkl moms
1 dag, 08:00 - 17:00
Live på webben!   Vi utbildar i Byggregler och normer för VVS-företag som ämnar auktorisera dig i Säker Vatten.Fokus ligger mycket på att engagera dig till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare och byggentreprenörer framöver!
Från 5 100 SEK exkl moms
2 dagar, 08:00 - 12:00
We train in Industry Regulations, Säker Vatteninstallation 2016:1 for plumbers, and focus strongly on engaging you and your colleagues to better understand "why" and give you arguments for better discussions with your clients in the future! Now also in English!
1 dag, 08:00 - 17:00
We train in Building regulations & Standards for HVP companies that are going to get authorized in Säker Vatteninstallation. We focus strongly on engaging you and your colleagues to better understand "why" and give you arguments for better discussions with your clients in the future! Now also in English!
1 dag, 08:00 - 17:00
Vi utbildar i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!
1 dag, 08:00 - 12:00
Utbildningen "Förebygg vattenskador - i hem & fastighet” ger dig förståelse om riskbild, kravbild samt lösningar avseende vattenskador. Vi belyser statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan - varför vattensäkra sitt hem?! Frågan är om du har råd att missa den här utbildningen?
1 dag, 08:30 - 16:00