Med erfarenheter som tidigare länskontrollant för GVK samt mycket goda kunskaper i Boverkets Byggregler,  Säker Vatteninstallation, Säkra Våtrum och BBV, stöttar vi dig som fastighetsägare och entreprenör i samband med nybyggnation, ROT, ombyggnation och renovering, genom att utföra olika former av besiktning.

Rätt Kunskap tryggar din köks- eller badrumsrenovering!

KVALITETSSÄKRING

Vid en kvalitetssäkring träffas vi och går igenom vad som ska genomföras och därefter utför vi stegvisa kontroller efter varje moment. Vi säkrar kvaliteten för din våtrumsmiljö, såsom bad-/duschrum, toalettrum, tvättstuga eller kök.

Processen ser normalt ut så här, steg för steg:

Steg 1
Besiktningsmannen är på plats innan hantverkarna startar sitt arbete. Vi går igenom förutsättningar för att jobbet skall bli väl utfört. Vi tittar också på saker som kan vara extra viktigt att tänka på i just din våtrumsmiljö.

Steg 2-3,4
Hantverkarna har börjat jobba och din besiktningsman är på plats för att se över varje moment av det pågående arbetet. Om arbetet får godkänt här går det vidare till steg 5.

Steg 5
Slutbesiktning av arbetet. Besiktningsmannen går noggrant igenom hela ditt badrum, tvättstuga, toalett eller kök. Anmärkningar enligt protokoll redovisas till dig som beställare.

Värde och trygghet
Genom att anlita oss för att utföra en noggrann kvalitetssäkring får du både en trygghet genom att veta att våtrumsmiljön är korrekt byggd och försäkringsbar, men också ett högre värde vid en eventuell försäljning där köparen också kan känna sig trygg.


VÅTRUMSKONTROLL

Vi utför även mindre oberoende våtrumskontroller för dig som känner en otrygghet gällande tätskiktet i ditt bad/duschrum, tvättstuga eller liknande.


ENTREPRENADBESIKTNING

Vi utför även entreprenadbesiktningar enligt AB/ABT/ABS för rörarbeten (VS) och våtrum. Ingår då normalt som biträdande besiktningsman i en besiktningsgrupp.


Vi verkar i dagsläget främst inom regionerna Västmanland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län.


Kontakta oss för mer information om våra tjänster och beställning av någon form av besiktning!