Med erfarenheter som tidigare länskontrollant för GVK samt mycket goda kunskaper i Boverkets Byggregler,  Säker Vatteninstallation, Säkra Våtrum och BBV, stöttar vi dig som fastighetsägare och entreprenör i samband med nybyggnation och renoveringar, genom att kvalitetssäkra ert våtrum.

Vid en kvalitetssäkring utför vi första besiktningen innan första hantverkaren kommer på plats. Därefter utför vi en kvalitetssäkring inför varje moment. Ta hjälp av Rätt Kunskap med att kvalitetssäkra ditt bad-/duschrum, toalettrum, tvättstuga eller kök.

KVALITETSSÄKRING STEG FÖR STEG

Vi säkrar kvaliteten för din våtrumsmiljö. Processen ser normalt ut så här, steg för steg:

Steg 1
Besiktningsmannen är på plats innan hantverkarna startar sitt arbete. Vi går igenom förutsättningar för att jobbet skall bli väl utfört. Vi tittar också på saker som kan vara extra viktigt att tänka på i just din våtrumsmiljö.

Steg 2-3,4
Hantverkarna har börjat jobba och din besiktningsman är på plats för att se över varje moment av det pågående arbetet. Om arbetet får godkänt här går det vidare till steg 5.

Steg 5
Slutbesiktning av arbetet. Besiktningsmannen går noggrant igenom hela ditt badrum, tvättstuga, toalett eller kök. Anmärkningar enligt protokoll redovisas till dig som beställare.

Värde och trygghet
Genom att anlita oss för att utföra en noggrann kvalitetssäkring får du både en trygghet genom att veta att våtrumsmiljön är korrekt byggd och försäkringsbar, men också ett högre värde vid en eventuell försäljning där köparen också kan känna sig trygg.

VÅTRUMSKONTROLL

Vi utför även mindre oberoende våtrumskontroller för dig som känner en otrygghet gällande tätskiktet i ditt bad/duschrum, tvättstuga eller liknande.

Vi verkar i dagsläget inom regionerna Västmanland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län.

För mer information om våra tjänster eller beställning av en kvalitetssäkring av ditt våtrum, vänligen kontakta oss!