Vi genomför även uppskattade föreläsningar för små och stora grupper inom olika områden, för att skapa ökat engagemang och förnyad kunskap hos era medarbetare eller kunder.

Vartefter kommer vi här lägga upp vårt utbud av föreläsningar inom till exempel:

Legionella – hälsofara eller myt?
BBR för alla – så använder du regelverket!
Svensk Bygglagstiftning – hur hänger det ihop?
Vattenskadesäkerhet – vad kan du göra?
Entreprenadjuridik – en introduktion till hur avtal fungerar
med flera.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig, dina medarbetare, styrelse, hyresgäster eller kunder!