Vi genomför även uppskattade föreläsningar för små och stora grupper inom olika områden, för att skapa ökat engagemang och förnyad kunskap hos era medarbetare eller kunder.

Vartefter kommer vi här lägga upp vårt utbud av föreläsningar inom till exempel Legionella – hälsofara eller myt?, BBR för alla – så använder du regelverket!, Svensk Bygglagstiftning – hur hänger det ihop?, Vattenskadesäkerhet – vad kan du göra?, Entreprenadjuridik – en introduktion till hur avtal fungerar, med flera.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig, dina medarbetare, hyresgäster eller kunder!

Aktuella föreläsningar

Legionellabakterier i vatteninstallationer är något som de flesta skakar på axlarna för, men vad är det som gäller? Är det en hälsofara, eller är det bara en myt? Under denna föreläsning synar vi vad legionella är, vilka befinner sig i riskgruppen och vilka krav ställs på fastighetsägaren.
– Du vet väl vilka spelregler du har att följa och hur de påverkar dig och din beställare? I denna föreläsning går vi igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse för hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven? Vi sätter fokus på det VVS-relaterade i Boverkets Byggregler (BBR) och uppdaterar dig om det senaste.