« Bakåt

Säker Vatteninstallation för VS-projektörer


Kursbeskrivning

Utbildning för VS-projektörer i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Utförs normalt under en halvdag (fm/em).

Dessa utbildningar arrangeras och bokas genom Säker Vatten, men vi utför dem på uppdrag av dem. Så kontakta Säker Vatten och be gärna om att vi utför utbildningen för er.

Genom våra engagerande och populära Säker Vattenkurser har du som VVS-projektör möjlighet att erhålla diplom i Säker Vatteninstallation, om du i övrigt uppfyller kraven enligt Säker Vatten.

Kursprogram/innehåll
Introduktion & bakgrund
Hjälpmedel vid projektering
Installationsregler för utförande till skydd mot:
– Vattenskador
– Legionellatillväxt
– Brännskador/skållning
– Återströmning/förgiftning
Överenskommelser, avvikelser och intyg
Byggtekniska förutsättningar
Kunskapsprov

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att VVS-konsultföretaget ska kunna auktorisera sig inom Säker Vatteninstallation och att öka medarbetarnas kunskap inom Säker Vatteninstallation samt skapa ökat engagemang och förståelse för att verkligen uppfylla branschreglerna.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till VS-projektörer med lämplig utbildning eller yrkeserfarenhet från projektering.

Efter godkänd kurs erhåller projektören ett diplom som är giltigt i fem år. VS-projektörens godkännande är knutet till ett av Säker Vatten konsultauktoriserat företag, och får endast användas i uppdrag som är godkända av det auktoriserade konsultföretaget. Endast personer på redan auktoriserade konsultföretag eller som ansökt om auktorisation kan anmäla sig till denna kurs.

Kursen bokas direkt genom Säker Vatten.


Förkunskaper

VVS-projektör

Tid

1 dag, 10:00 - 14:00

Pris

Grupp 0 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen