« Bakåt

Förebygg vattenskador - i hem & fastighet


Kursbeskrivning

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar ditt hem eller din fastighet?
För aktuella datum, scrolla ner till slutet av sidan.

I utbildningen "Förebygg vattenskador - i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösningar. Vi lyfter fram statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan - varför vattensäkra sitt hem?!

Genom denna engagerande och populära utbildning får du som beställare, konstruktör, entreprenör eller leverantör svar på vad du ansvarar för, argumentation för fortsatta diskussioner med din kund, för att i slutändan åstadkomma trygga och hälsosamma inomhusmiljöer, samtidigt som du minskar miljöbelastningen.

Vi är stolta över att gång på gång få höra att vi inspirerat och engagerat deltagarna på ett sätt som de aldrig varit med om förr, och detta är verkligen något vi strävar efter på varje utbildningstillfälle!

Vilket ansvar har jag som utförare?
Så följ med du också och ta reda på vilka samhällskrav, branschkrav och försäkringsvillkor du står inför. Låt oss förenkla din vardag genom att få dig att förstå vad fackmässigt utförande anses vara samt vad BBR menar med sina föreskrifter och allmänna råd, "ska" respektive "bör". Och inte minst vilka lösningar som står till buds på den svenska marknaden.

Varför ska jag gå kursen?
Frågan är om du har råd att missa den här utbildningen? Oavsett vilken arbetsroll du har så kommer du lära dig ovärderliga kunskaper som omgående betalar av sig. Lär dig argumentera vid inköp och försäljning, inse vikten av att förebygga vattenskador och gå hem med en Waterfuse Plugin, till ett värde av 2 500 kr, efter utbildningstillfället.

Kursprogram/innehåll
Utbildningen är framtagen i samarbete med Tollco AB.

  • Introduktion & målbild
  • Riskbild – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/skador
  • Kravbild – byggregler, branschregler och försäkringsvillkor
  • Tekniska systemlösningar på marknaden – passiva och aktiva skydd i teori och praktik
  • Engagerande gruppövningar och demonstrationer av Tollcos sortiment (WaterFuse, DropStop, FoolProof, AquaTeam, med flera)
  • God insikt och goda argument för att skapa högt förtroende och goda relationer med dina kunder samt ökad merförsäljning
  • Tips och trix - vad du bör tänka på vid installation av de olika skydden
  • Kunskapsprov / Diplomering
 

Kostnaden för utbildningen är till en början endast 2 995 kronor (ord. pris 4 495 kr) – i priset ingår förtäring, utbildningsmaterial, praktiska övningar och en WaterFuse Plugin (värde: 2 500 kr).

 

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att öka deltagarens kunskap och förståelse om vattenskador utifrån;

- Hälsoproblem
- Miljöproblem
- Samhälls-, bransch- och försäkringskrav

Att på ett engagerande sätt ge deltagaren argument och verktyg för att åstadkomma trygga och vattensäkra installationer i hem och fastigheter, på ett professionellt och fackmässigt sätt. Detta genom att bland annat få kännedom om bakgrundsfaktorer, produktutbud och tekniska lösningar.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp då vi har goda möjligheter att anpassa innehållet efter deltagarnas behov/bakgrund.

I första hand inriktar den sig till köksmontörer, VVS-installatörer och snickare, men utbildningen är lika givande för köks- och vitvarutillverkare samt beställare och föreskrivande led.

Kontakta oss för mer information och planering av en utbildning eller välj någon av våra öppna utbildningar här. (Länk)


Förkunskaper

Utbildningen genomförs på svenska och avslutas med ett kunskapsprov i de fall diplomering önskas.

Det är ej tillåtet med tolk.

För hjälp med utbildning på engelska, var god kontakta oss så planerar vi ihop en sådan utbildning.
Do you need it in English? Please contact us!

 
 

Efter kursen

Vi erbjuder även utbildningar i till exempel Säker Vatteninstallation för VVS-företag samt Byggregler och normer för VVS-företag.

Läs vidare bland vårt kursutbud.


Tid

1 dag, 10:30 - 18:00

Pris

Deltagaravgift 2 995 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen