Ute på våra mycket uppskattade utbildningar runt om i landet, träffar du någon av dessa erfarna och riktigt engagerande utbildningsledare!

Marcus Lundin (fd Sporrong)

Marcus Lundin, ägare till Rätt Kunskap, har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla och genomföra kurser och föreläsningar för bl a professionella montörer, föreskrivande led, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och yrkeshögskolor. Det har bl a handlat om kurser inom vattenskadesäkerhet, inomhusklimat, vatten- och värmedistribution, bygglagstiftning samt brandsäkerhet genom boendesprinkler.

På sitt öppna och engagerande sätt att utbilda, fångar Marcus intresset hos deltagarna och triggar igång många givande diskussioner för att befästa kunskaperna ordentligt.

Marcus möter du på kurser som: Svensk bygglagstiftning, Boverkets byggregler, Förebygg vattenskador – i hem & fastighet, föreläsningar, med flera.

Christer Nordemo

Christer Nordemo har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i eller kring VVS-branschen. I grunden är han certifierad VVS-montör med tillägg som behörig arbetsledare (AA-VVS).

Förutom som montör och verkmästare har Christer även arbetat som teknikredaktör och journalist på VVS-Forum.

På senare år har han varit också varit teknik- och produktionsansvarig för RSK-databasen. Sedan 2015 driver han eget företag som branschkonsult med bland annat Säker Vatten AB, VVS-Information AB och Rätt Kunskap AB som kunder.

Christer smittar lätt av sig med sitt glada lynne och får den mest skeptiske deltagaren till att engagera sig!

Christer möter du på kurser som: Förebygg vattenskador – i hem & fastighet.

Clas Crafoord Olsson

Clas är sedan 20 år tillbaka van att hålla utbildningar och föreläsningar inom olika områden. De senaste tio åren har kretsat mycket kring att förebygga vattenskador och vilka krav som behöver uppfyllas. Innan dess handlade det mycket om att utbilda i sälj och affärsutveckling.

Clas har alltid hög energi som engagerar och nära till glädje och skratt, samtidigt som han tycker det är viktigt att kunna förklara och måla upp bilder som alla kan känna igen sig i och förstå.

Att få andra att lyckas och utvecklas är, en både inom ramarna för vad som gäller rent praktiskt men även vad gäller att ha dom rätta argumenten, något som driver Clas att få vara er utbildare.

Clas möter du på kurser som: Förebygg vattenskador – i hem & fastighet.