Här har vi sammanställt ett flertal bra-att-ha-länkar som vi kan rekommendera dig som vill ta reda på mer. Vi har även samlat ett flertal organisationer och föreningar som verkar för tryggare och bättre samhälle.

Myndigheter och branschorganisationer – bygg & VVS

Boverket – myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

BBR – Boverkets byggregler.

VVS Företagen – bransch- och arbetsgivarorganisationen inom VVS samt arbetsgivarorganisationen inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering.

Säker Vatten – äger och förvaltar branschregler Säker Vatteninstallation.

Säker Vatteninstallation – branschregler för VVS-installationer.

GVK – AB Svensk Våtrumskontroll, stiftelsen för säkra våtutrymmen.

Säkra Våtrum – branschregler för tätskikt i våtrum.

BKR – Byggkeramikrådet, organisationen för keramiska konstruktioner.

BBV – Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

VVS-info – branschportal med bl a RSK-databasen.

Svensk Byggtjänst – samlar in, förädlar och säljer information i byggbranschen.

Andra myndigheter och sidor

ARN – Allmänna reklamationsnämnden – prövar tvister som rör köp av varor och tjänster.

Konsumentverket – vägledning inom rättskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen för både privatpersoner och företagare.

Konsumenttjänstlagen (sammanfattning) – gäller när du som näringsidkare/företagare utför tjänster åt konsument.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) – läs den i sin helhet på Sveriges Riksdags hemsida.

Konsumentköplagen (sammanfattning) – gäller när du som näringsidkare/företagare säljer en vara till konsument.

Konsumentköplagen (1990:932) – läs den i sin helhet på Sveriges Riksdags hemsida.

Organisationer/föreningar

Energi & Miljötekniska föreningen – personförening som jobbar för att påverka utvecklingen mot energieffektiv bebyggelse och hälsosam inomhusmiljö.

Entreprenadrådet – förkortat ER är en oberoende och opartisk organisation vilken underlättar för entreprenörer, beställare, besiktningsmän och andra involverade parter inom olika entreprenader.

Föreningen Sveriges VVS-museum – står bakom projektet att skapa en mötesplats för VVS-branschen i Sverige med VVS-museum som utställningsdel.

Nyhetssidor & portaler

Stoppa legionella – en samlingsportal för installationsfrågor om legionella.

Energi & Miljö – tidskrift från EMTF.

Omvärldsbevakning – nyheter från Svensk Byggtjänst.

Slussen.biz – informationsportal för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatsbranscherna.

VVS-Forum – tidskrift för VVS och energi.

Saknar du en bra och nyttig länk på denna sida?
Meddela oss gärna genom att fylla i formuläret nedan. Tack på förhand!
* = obligatoriskt fält

  Ditt namn *

  Din e-post/mobil *

  Föreslagen bransch-, myndighet- eller nyhetssida (ange webbadress) *

  Kort beskrivning av hemsidan

  Välj kategori (obligatorisk)

  captcha (fyll i detta i nästa ruta)