fbpx

Vi växer med våra kunder


Jag vill också ha hjälp att kvalitetssäkra vårt badrum!

Vi tryggar din renovering med rätt kunskap!

295+

Öppna utbildningar

49+

Orter

2 965+

Deltagare

2 965+

Rekommenderar oss

Möt våra kursledare

Vi engagerar och berör


Våra tjänster

Inte bara utbildningar


Utbildningsmaterial

Vi hjälper er att uppdatera eller ta fram nytt presentations- och utbildningsmaterial, så ni kan erbjuda era kunder ännu vassare och mer engagerande utbildningar.

Vi ser till att ert budskap når fram till åhöraren genom att tillämpa modern presentationsteknik och låta era föreläsare stå i centrum.

Kvalitetssäkring våtrum

Med erfarenheter som tidigare länskontrollant för GVK samt mycket goda kunskaper i Säker Vatteninstallation, Säkra Våtrum och BBV, stöttar vi dig som fastighetsägare i samband med nybyggnation och renoveringar, genom att kvalitetssäkra ert våtrum.

Föreläsningar

Vi genomför även kortare föreläsningar för att skapa ökat engagemang och förnyad kunskap hos era medarbetare eller kunder.

Kunskapsnytt

Håller dig uppdaterad


Entreprenadrådets samlade riktlinjer…

Sedan ca ett år tillbaka är vi engagerade i ett nytt, spännande och överbryggande branschinitiativ, nämligen Entreprenadrådet.

Entreprenadrådet – förkortat ER är en oberoende och opartisk organisation vilken underlättar för entreprenörer, beställare och andra involverade parter inom olika entreprenader.

Entreprenadrådets riktlinjer

Idag finns det många olika skrifter och branschorganisationer. En del frågor saknar helt enkelt svar i de skrifter som finns, hamnar i kläm mellan olika regler eller tolkas på olika sätt.

 • Ska kontrollansvarig närvara vid besiktningar?
 • Vilken dokumentation förväntas efter en badrumsentreprenad?
 • Vad är en korrekt egenkontroll?

Entreprenadrådet tar ställning till den dokumentation som finns och lämnar en riktlinje. Riktlinjen hjälper vid bedömningar över vad som anses vara ett fackmässigt utförande vilket är grunden i konsumenttjänstlagen §4 och AB/ABT kap 2§1. Att enas tillsammans är starkare än att lösa frågorna på egen hand.

Entreprenadkunskap

Utöver riktlinjerna arbetar vi successivt fram nyttiga utbildningar för dig att applicera till vardags. Utbildningar för dig inom olika delar av en entreprenad, så som besiktning, byggregler, hållbarhet, egenkontroller med mera.

Ta reda på mer

För att ta reda på mer om vad vi gör inom Entreprenadrådet och för att ta del av våra samlade riktlinjer, besök er.se.


Det här är spännande och givande oavsett…

Det här är spännande och givande oavsett om du är fastighetsägare/förvaltare, konstruktör, byggare eller rörentreprenör!

Ta chansen nu till introduktionspris! Anmäl dig här!

Vi kommer gärna till fler orter, bara hör av er så syr vi ihop lämpliga tillfällen.

 

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar ditt eller din kunds hem & fastighet? 

I utbildningen ”Förebygg vattenskador – i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösningar. Vi lyfter fram statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan – varför vattensäkra sitt hem?

Målgruppsanpassad utbildning

Genom denna engagerande och populära utbildning får du som beställare, konstruktör, eller hantverkare, svar på vad du ansvarar för, argumentation för fortsatta diskussioner med din kund, för att i slutändan åstadkomma trygga och hälsosamma inomhusmiljöer, samtidigt som du minskar miljöbelastningen.

Vilket ansvar har jag? 

Följ med du också och ta reda på vilka samhällskrav, branschkrav och försäkringsvillkor du står inför. Låt oss förenkla din vardag genom att få dig att förstå vad fackmässigt utförande anses vara samt vad BBR menar med sina föreskrifter och allmänna råd, ”ska” respektive ”bör”.
Och inte minst vilka lösningar som står till buds på den svenska marknaden.

Varför ska jag gå kursen? 

Frågan är om du har råd att missa den här utbildningen? Oavsett vilken arbetsroll du har så kommer du lära dig ovärderliga kunskaper som omgående betalar av sig.

Lär dig argumentera vid inköp och försäljning, inse vikten av att förebygga vattenskador och gå hem med en WaterFuse Plugin, till ett värde av 2 500 kr, efter utbildningstillfället.

Introduktionserbjudande:     2 995 kr/person, exkl moms (ordinarie pris 4 495 kr),
inkl förtäring, kursmaterial, lokal, WaterFuse PlugIn och inte minst en engagerande kursledare.

Utbildningsprogram/innehåll 

 • Introduktion & målbild
 • Riskbild – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/skador
 • Kravbild – byggregler, branschregler och försäkringsvillkor
 • Tekniska systemlösningar på marknaden – passiva och aktiva skydd o teori och praktik
 • Engagerande gruppövningar och demonstrationer (WaterFuse, DropStop, FoolProof, AquaTeam, med flera)
 • God insikt och goda argument – för att skapa högt förtroende och goda relationer med dina kunder samt ökad merförsäljning
 • Tips och trix – vad du bör tänka på vid installation av de olika skydden
 • Kunskapsprov / Diplomering

 

Anmäl dig här!

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan: