Våtrumskontroll

Som länskontrollant för GVK utför vi stickprovskontroller samt särskilda våtrumskontroller. Vi verkar i dagsläget inom regionerna Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län.

GVK-pump (Copyright GVK)

GVK’s stickprovskontroller är slumpmässigt valda, baserade på de våtrumsanmälningar som varje GVK-auktoriserat företag ska göra inför en våtrumsinstallation. Stickprovskontrollerna bekostas av GVK.

Har du som fastighetsägare/förvaltare anlitat ett GVK-auktoriserat företag, kan du beställa en särskild kontroll av de våtrumsarbeten som är utförda i just din fastighet. Dessa kontroller bekostas normalt av dig som beställare, men undantag kan vara då t ex en våtrumsanmälan saknas, vilka i så fall bekostas av GVK-företaget (entreprenören).

Du kan läsa mer om våtrumskontroller på gvk.se.

Vi utför även oberoende våtrumskontroller för dig som känner en otrygghet gällande tätskiktet i ditt bad/duschrum, tvättstuga eller liknande.

För mer information om våra tjänster eller beställning av en särskild kontroll vänligen kontakta oss!