Vi utbildar i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare framöver!
Från 3 700 SEK exkl. moms
1 dag, 08:00 - 17:00
Vi utbildar i Byggregler och normer för dig som ämnar auktorisera dig i Säker Vatten. Fokus ligger mycket på att engagera dig till att bättre förstå ”varför” och ge er argument till bättre diskussioner med era beställare och byggentreprenörer framöver!
Från 5 100 SEK exkl. moms
1 dag, 08:00 - 17:00
We train in Industry Regulations, Säker Vatteninstallation 2016:1 for plumbers, and focus strongly on engaging you and your colleagues to better understand "why" and give your arguments for better discussions with your clients in the future! Now also in English!
Från 3 900 SEK exkl. moms
1 dag, 08:00 - 17:00
Utbildningen "Förebygg vattenskador - i hem & fastighet” ger dig förståelse om riskbild, kravbild samt lösningar avseende vattenskador. Vi belyser statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan - varför vattensäkra sitt hem?! Frågan är om du har råd att missa den här utbildningen?
1 dag, 08:30 - 16:00