« Tillbaka

Förebygg vattenskador - i hem & fastighet


Kursbeskrivning

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar ditt hem eller din fastighet?

I utbildningen "Förebygg vattenskador - i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösningar. Vi lyfter fram statistik, orsaker, kostnader, hälso- och miljöproblem samt besvarar frågan - varför vattensäkra sitt hem?!

Genom denna engagerande och populära utbildning får du som beställare, konstruktör, entreprenör eller leverantör svar på vad du ansvarar för, argumentation för fortsatta diskussioner med din kund, för att i slutändan åstadkomma trygga och hälsosamma inomhusmiljöer, samtidigt som du minskar miljöbelastningen.

Vi är stolta över att gång på gång få höra att vi inspirerat och engagerat deltagarna på ett sätt som de aldrig varit med om förr, och detta är verkligen något vi strävar efter på varje utbildningstillfälle!

Så följ med du också och ta reda på vilka samhällskrav, branschkrav och försäkringsvillkor du står inför. Låt oss förenkla din vardag genom att få dig att förstå vad fackmässigt utförande anses vara samt vad BBR menar med sina föreskrifter och allmänna råd, Ska resp Bör. Och inte minst vilka lösningar som står till buds på den svenska marknaden.

Kursprogram/innehåll
Utbildningen är framtagen i samarbete med Tollco AB.

  • Introduktion & målbild
  • Riskbild – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/skador
  • Kravbild – byggregler, branschregler och försäkringsvillkor
  • Tekniska systemlösningar på marknaden – passiva och aktiva skydd i teori och praktik
  • Engagerande gruppövningar och demonstrationer av Tollcos sortiment (WaterFuse, DropStop, FoolProof, AquaTeam, med flera)
  • God insikt och goda argument för att skapa högt förtroende och goda relationer med dina kunder samt ökad merförsäljning
  • Tips och trix - vad du bör tänka på vid installation av de olika skydden
  • Kunskapsprov / Diplomering
 

Kursmål

Syftet med utbildningen är att öka deltagarens kunskap och förståelse om vattenskador utifrån;

- Hälsoproblem
- Miljöproblem
- Samhälls-, bransch- och försäkringskrav

Att på ett engagerande sätt ge deltagaren argument och verktyg för att åstadkomma trygga och vattensäkra installationer i hem och fastigheter, på ett professionellt och fackmässigt sätt. Detta genom att bland annat få kännedom om bakgrundsfaktorer, produktutbud och tekniska lösningar.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp då vi har goda möjligheter att anpassa innehållet efter deltagarnas behov/bakgrund.

I första hand inriktar den sig till köksmontörer, VVS-installatörer och snickare, men utbildningen är lika givande för köks- och vitvarutillverkare samt beställare och föreskrivande led.

Kontakta oss för mer information och planering av en utbildning eller välj någon av våra öppna utbildningar här. (Länk)


Förkunskaper

Utbildningen genomförs på svenska och avslutas med ett kunskapsprov i de fall diplomering önskas.

Det är ej tillåtet med tolk.

För hjälp med utbildning på engelska, var god kontakta oss så planerar vi ihop en sådan utbildning.
Do you need it in English? Please contact us!

 
 

Efter kursen

Vi erbjuder även utbildningar i Säker Vatteninstallation samt Byggregler och normer, i första hand för VVS-företag.

Läs vidare under våra utbildningar. (Länk)


Citat

Utbildningen ingår som en förutsättning för att bli diplomerad installatör av Tollco och ger deltagaren kunskap och argument om bland annat:

Riskbilder – hälsoproblem och kostnader relaterade till vattenläckor/-skador
Kravbild – byggregler, branschregler och försäkringsvillkor
Produktutbud och tekniska systemlösningar – passiva och aktiva skydd i teori och praktik


Tid

1 dag, 08:30 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 995 SEK exkl. moms
21 augusti, 08:30 - 16:00
Knivsta, Tollco AB
10+ platser kvar
19 september, 08:30 - 16:00
Östersund, Scandic Östersund Syd
10+ platser kvar
26 september, 08:30 - 16:00
Stockholm, Sveriges VVS-museum
10+ platser kvar
10 oktober, 08:30 - 16:00
Sundsvall, Scandic Sundsvall Nord
10+ platser kvar
11 oktober, 08:30 - 16:00
Malmö, Scandic Segevång Malmö
10+ platser kvar
17 oktober, 08:30 - 16:00
Umeå, Scandic Umeå Syd
10+ platser kvar
18 oktober, 08:30 - 16:00
Göteborg, Scandic Mölndal
10+ platser kvar
01 november, 08:30 - 16:00
Karlstad, Scandic Klarälven
10+ platser kvar
06 november, 08:30 - 16:00
Stockholm, Sveriges VVS-museum
10+ platser kvar
15 november, 08:30 - 16:00
Visby, Scandic Visby
10+ platser kvar
05 december, 08:30 - 16:00
Borlänge, Scandic Borlänge
10+ platser kvar
12 december, 08:30 - 16:00
Stockholm, Sveriges VVS-museum
10+ platser kvar