« Bakåt

Byggregler och normer för VVS-företag


Kursbeskrivning

Utbildning i Byggregler och normer för VVS-företag (VVS-auktorisation).
För aktuella datum, scrolla ner till slutet av sidan.

Säker Vatten fordrar att VVS-företaget är auktoriserat, eller har ansökt om detta. Auktorisationen innebär bl.a. att man har en ansvarsförsäkring samt att det finns någon på företaget/filialen som har kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer, såsom Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).

Denna utbildning behandlar de tekniska krav som samhällets regler ställer på vatten- och värmeinstallationer.

Kursprogram/innehåll:
Introduktion & bakgrund
Bygglagstiftningen; PBL, PBF
Boverkets byggregler, BBR, kap 1-9 (fokus VVS-entreprenader)
Konsumententreprenader – Konsumenttjänstlagen
Arbetsmiljölagen – tillämpliga delar
Kunskapsprov

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen för svenska byggregler, samt förstå kopplingen mellan Boverkets Byggregler (BBR) och branschreglerna Säker Vatteninstallation. Därmed kunna auktorisera företaget inom Säker Vatteninstallation.

Målgrupp

Avsedd för företagsledare, arbetsledare eller montör på ett VVS-företag som är eller avser att auktorisera sig i Säker Vatteninstallation.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap som VVS-montör, lärling eller arbetsledare.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Ta med godkänd legitimation ( t ex körkort).

Det är ej tillåtet med tolk, utan utbildningen genomförs endast på svenska.

Efter kursen

Se även Säker Vatteninstallation för VVS-företag på svenska eller engelska.
 
Eller delta på vår nyintroducerade utbildning "Förebygg vattenskador - i hem & fastighet".

Tid

1 dag, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 5 100 SEK exkl moms
19 november, 08:00 - 17:00
Stockholm, Scandic Kungens Kurva
10+ platser kvar
26 november, 08:00 - 17:00
Växjö, Scandic Växjö
10+ platser kvar
14 januari 2020, 08:00 - 17:00
Stockholm, Scandic Victoria Tower
10+ platser kvar