Kurs – Byggregler och normer

>>  Direkt till utbildningstillfällen för PBL/BBR-kurs.

BBR/PBL – byggregler och normer för VVS-auktorisation (Auktorisation VVS)
Säker Vatten fordrar att företaget är auktoriserat, eller har ansökt om detta. Auktorisationen innebär bl.a. att man har en ansvarsförsäkring samt att det finns någon på företaget/filialen som har kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer, såsom Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).PBL och BBR

Denna utbildning behandlar de tekniska krav som samhällets regler ställer på vatten- och värmeinstallationer.

För mer information, besök säkervatten.se.

Målgrupp
Utbildningen är lämplig för företagsledare, arbetsledare och entreprenörer inom VVS som behöver dokumenterad kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer (PBL, BBR).

Ej tillåtet med tolk, utan utbildningen genomförs endast på svenska.

Kursprogram/innehåll

  • Bygglagstiftningen; PBL, PBFBBR 2015
  • Boverkets byggregler, BBR, berörda avsnitt
  • Konsumententreprenader – Konsumenttjänstlagen
  • Arbetsmiljölagen – tillämpliga delar
  • Kunskapsprov

Kurstillfällen

  • Göteborg 23 maj
  • Stockholm/Kista 6 juni

>>  Direkt till anmälan.
Önskar du något annat tillfälle eller annan plats, kontakta oss gärna!

Tid
08:00 – ca 17:00.

Kursledare:
Marcus Sporrong, med över tio års erfarenhet av fortbildning inom bygg och VVS.

Kursavgift
5 100 kr exkl moms. Inkluderar kursmaterial, intyg, lunchbuffé och kaffe.
Betalas 10 dagar från fakturadatum, dock senast 2 dagar innan kursstart.

Anmälan
Anmäl dig till våra öppna utbildningar, klicka här.

Är ni ett större antal personer (>10) på ert företag kommer vi gärna till er och genomför utbildningen i ert konferensrum eller på hotell i närheten. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor, avseende t ex avbokningsregler.