Byggregler och normer för VVS-företag

>>  Direkt till utbildningstillfällen för PBL/BBR-utbildning.

Byggregler och normer för VVS-Företag
Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.PBL och BBR

Denna utbildning behandlar de tekniska krav som samhällets regler ställer på vatten- och värmeinstallationer.

För mer information, besök säkervatten.se.

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för företagsledare, arbetsledare och entreprenörer på VVS-företag som behöver dokumenterad kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer (PBL, BBR).

Ej tillåtet med tolk, utan utbildningen genomförs endast på svenska.

Kursprogram/innehåll

 • Bygglagstiftningen; PBL, PBFBBR 2015
 • Boverkets byggregler, BBR, berörda avsnitt
 • Konsumententreprenader – Konsumenttjänstlagen
 • Arbetsmiljölagen – tillämpliga delar
 • Kunskapsprov

Kurstillfällen

 • Stockholm 4 juli   *Nytt datum
 • Örebro 4 september
 • Stockholm 5 september
 • Skellefteå 11 september
 • Göteborg 26 september
 • Stockholm 7 november

>>  Direkt till anmälan.
Önskar du något annat tillfälle eller annan plats, kontakta oss gärna!

Tid
08:00 – ca 17:00.

Kursledare:
Marcus Sporrong, med över 13 års erfarenhet av fortbildning inom bygg och VVS.

Kursavgift
5 100 kr exkl moms. Inkluderar kursmaterial, intyg, lunchbuffé och kaffe.
Betalas 10 dagar från fakturadatum, dock senast 2 dagar innan kursstart.

Anmälan
Anmäl dig till våra öppna utbildningar, klicka här.

Är ni ett större antal personer (>10) på ert företag kommer vi gärna till er och genomför utbildningen i ert konferensrum eller på hotell i närheten. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor, avseende t ex avbokningsregler.