Kurs – Boendesprinkler

Boendesprinkler – för dig som vill rädda liv
Denna utbildning ger dig rätt kunskap avseende projektering, installation, drift och underhåll av boendesprinkler.

SBF 501Kursen omfattar det svenska regelverket för boendesprinkler, SBF 501:1 samt den svenska standarden SS 883001:2009. Vi tydliggör även skillnaderna mellan  boendesprinkler och traditionell vattensprinkler.

Målgrupp

Kursen är lämplig för entreprenörer och konsulter inom brand eller VVS, samt fastighetsförvaltare med ansvar för brandskydd.

Kursprogram/innehåll

  • BBR om boendesprinkler
  • SBF 501:1 och SS 883001:2009SS-883001
  • Installationsregler
  • Dimensionering
  • Vattenförsörjning
  • Komponentkunskap
  • Skötsel och underhåll
  • Kunskapsprov

Kurstillfällen

  • Kurser genomförs tills vidare på begäran, så gärna en intresseanmälan här.

Tid
08:00 – ca 17:00.

Kursledare:
Marcus Sporrong, med över tio års erfarenhet av fortbildning inom bygg och VVS.

Kursavgift
4 100 kr exkl moms. Inkluderar kursmaterial (SBF 501:1), lunch och kaffe.
Betalas 10 dagar från fakturadatum, dock senast 2 dagar innan kursstart.

Avgiften inkluderar ej SS 883001:2009, men finns att köpa mot en kostnad om 1 500 kr, exkl moms.
Även SBF 2008:1 ”Behörig ingenjör boendesprinkler” och SBF 2009:1 ”Anläggarfirma boendesprinkler” kan köpas mot en kostnad om vardera 250 kr, exkl moms.
Beställning av extra dokumentation görs i samband med anmälan och faktureras tillsammans med kursavgiften.

Anmälan
Anmäl dig till våra öppna kurser, klicka här.

Är ni ett större antal personer (>10) på ert företag kommer vi gärna till er och genomför kursen i ert konferensrum eller på hotell i närheten. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor.