Föreläsning – Säker Vatteninstallation halvdag

Branschregler Säker Vatteninstallation

Vi föreläser nu i de nya uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1!

De reviderade reglerna, gäller sedan 1 januari 2016. I dessa har bl a ”bör”-kraven tagits bort och istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar eller helt utgått.

För mer information, se säkervatten.se
Se filmklipp om Säker Vatten.

Målgrupp
Denna halvdags föreläsning är lämplig för arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsförvaltare, yrkeshögskolor, högskolor med flera som behöver information och rätt kunskap om Säker Vatteninstallation.
Informationsdagen berättigar ingen branschlegitimation/intyg.

Program/innehåll

 • Vad säger BBR om vattenskadesäkerhet
 • Säker Vatteninstallation i form av AMA-texter
 • Byggtekniska förutsättningar (samordning)
 • Installationsregler för utförande till skydd mot:
  – Vattenskador
  – Legionellatillväxt
  – Brännskador/skållning
  – Återströmning/förgiftning
 • VVS-produkter, krav och egenskaper

Tillfällen
Bokas vid intresse hos er eller i er närhet för bästa utnyttjande av er tid.

Tid
Halvdag (fm/em/kväll)

Föreläsare:
Marcus Sporrong, med över tio års erfarenhet av fortbildning inom bygg och VVS.

Arvode
Offereras.

Intresseanmälan
Intresseanmälan för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor för företagsanpassad utbildning.