Föreläsning – Säker Vatteninstallation halvdag

Branschregler Säker Vatteninstallation & Byggtekniska förutsättningar

I samarbete med Säker Vatten arrangerar vi även halvdagsinformationsträffar, där vi fokuserar på de så kallade Byggtekniska förutsättningar, som givits ut av Säker Vatten.

Målgrupp
Denna halvdags föreläsning är lämplig för arkitekter, byggentreprenörer, hustillverkare, fastighetsförvaltare, yrkeshögskolor, högskolor med flera som behöver information och rätt kunskap om hur man skapar rätt förutsättningar för att få en Säker Vatteninstallation.
Informationsdagen berättigar ingen branschlegitimation/intyg.

 

Program/innehåll

  • Vad säger BBR om vattenskadesäkerhet
  • Vem ansvarar för kostnader vid vattenskador
  • Säker Vatteninstallation i form av AMA-texter
  • Byggtekniska förutsättningar (samordning)
  • Installationsregler för utförande till skydd mot:
    – Vattenskador
    – Personskador

Tillfällen
Bokas vid intresse hos er eller i er närhet för bästa utnyttjande av er tid.

Tid
Halvdag (fm/em/kväll)

Föreläsare:
Marcus Sporrong, med över 13 års erfarenhet av fortbildning inom bygg och VVS.

Arvode
Offereras.

Intresseanmälan
Intresseanmälan för kostnadsförslag.

Villkor
Läs våra villkor för företagsanpassad utbildning.