Utbildningar

Söker du utbildning i Säker Vatteninstallation eller i Byggregler och normer (PBL och BBR), så har du kommit helt rätt!Säker Vatteninstallation 2016-1

Rätt Kunskap tillhandahåller mycket uppskattade utbildningar inom bland annat Säker Vatteninstallation och Byggregler och normer (Auktorisation VVS).
Du kan antingen välja våra öppna utbildningar och föreläsningar eller be om kostnadsförslag för en företagsintern utbildning/föreläsning.

Säker Vatteninstallation

Nu är det dags för nya uppdaterade branschregler, 2016:1!
De reviderade reglerna gäller från den 1 januari 2016. I dessa har ”bör”-kraven tagits bort som istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar, eller helt tagits bort. Säker Vatten logga rund

Tilläggskraven från 2012 och 2015 är inarbetade och regelboken är allmänt uppdaterad för att bli lättare att läsa och följa.

Utbildningen finns i tre varianter:
SäVa branschleg

Säker Vatteninstallation för VVS-företag (heldag)

Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten.

Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation. (Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten)
Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

OBS! Denna kurs vänder sig inte till VS-projektörer. (läs vidare nedan)

Se om ni uppfyller kraven enligt Säker Vatten.

För mer kursinformation och planerade kurstillfällen, klicka här.
Eller anmäl dig direkt.

 

Säker Vatteninstallation för VS-projektörer

Kursen vänder sig till VS-projektörer med lämplig utbildning eller yrkeserfarenhet från projektering. Efter godkänd kurs erhåller projektören ett diplom som är giltigt i fem år.

VS-projektörens godkännande är knutet till ett av Säker Vatten konsultauktoriserat företag, och får endast användas i uppdrag som är godkända av det auktoriserade konsultföretaget.

Endast personer på redan auktoriserade konsultföretag eller som ansökt om auktorisation kan anmäla sig till denna kurs.

Kursen bokas direkt genom Säker Vatten.

 

Föreläsning i Säker Vatteninstallation – för dig som vill ha information (halvdag)

För dig som arkitekt, byggentreprenör, fastighetsförvaltare, yrkeshögskola eller liknande som önskar ha kännedom om vad Säker Vatteninstallation innebär för dig, har Säker Vatten tagit fram en något kortare föreläsning för att ge dig en tidseffektiv informationsdag (3-4 timmar). Informationen baseras på de så kallade Byggtekniska förutsättningar, som Säker Vatten tagit fram.

Tillsammans med Säker Vatten erbjuder vi dessa informationstillfällen. För mer information och intresseanmälan, klicka här.

 

Byggregler och normer för VVS-företag

BBR 22 - 2015

Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som utöver godkänd kurs i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler.

Denna kurs vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

För mer kursinformation och planerade kurstillfällen, klicka här.
Eller anmäl dig direkt.

 

 

– Vi förser dig med rätt kunskap!