Kurser

Söker du kurs i Säker Vatten eller kurs i Byggregler och normer (PBL och BBR), så har du kommit helt rätt!Säker Vatteninstallation 2016-1

Rätt Kunskap tillhandahåller mycket uppskattade utbildningar inom bland annat Säker VatteninstallationByggregler och normer (Auktorisation VVS) och Boendesprinkler.
Du kan antingen välja våra öppna kurser och föreläsningar eller be om kostnadsförslag för en företagsintern utbildning/föreläsning.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1

Nu är det dags för nya uppdaterade branschregler, 2016:1!
De reviderade reglerna gäller från den 1 januari 2016. I dessa har ”bör”-kraven tagits bort som istället blivit antingen tvingande ska-krav, byggtekniska förutsättningar, eller helt tagits bort. Säker Vatten logga rund

Tilläggskraven från 2012 och 2015 är inarbetade och regelboken är allmänt uppdaterad för att bli lättare att läsa och följa.

Kursen finns i tre varianter:
SäVa branschlegHeldag Säker Vatteninstallation – kurs för branschlegitimation
Genom våra Säker Vattenkurser har du som VVS-montör eller arbetsledare möjlighet att uppdatera/erhålla branschlegitimation Säker Vatteninstallation, om du i övrigt uppfyller kraven enligt Säker Vatten.

För mer kursinformation och planerade kurstillfällen, klicka här.
Eller anmäl dig direkt.

Halvdag Säker Vatteninstallation – för Auktoriserat konsultföretag
För dig som VVS-konsult som önskar auktorisera ert konsultföretag, erbjuder numera Säker Vatten även den möjligheten. Vi på Rätt Kunskap genomför även dessa halvdagskurser hos er! Kontakta oss för mer information.

Byggtekniska förutsättningar

Halvdag föreläsning i Säker Vatteninstallation – för dig som vill ha information
För dig som arkitekt, byggentreprenör, fastighetsförvaltare, yrkeshögskola eller liknande som önskar ha kunskap om vad Säker Vatteninstallation innebär för dig, har vi tagit fram en något kortare föreläsning för att ge dig en tidseffektiv informationsdag (3-4 timmar).

För mer information och intresseanmälan, klicka här.

 

Byggregler och normer (Auktorisation VVS)

BBR 22 - 2015För att bli godkänd som auktoriserat VVS-företag måste minst en på företaget/filialen ha kunskap om gällande byggregler och normer för VVS-installationer (PBL, BBR, AML, KTjL).

Genom att delta på denna kurs uppfyller du detta utbildningskrav.

För mer kursinformation och planerade kurstillfällen, klicka här.
Eller anmäl dig direkt.

 

Boendesprinkler – för dig som vill rädda liv12418d62 anpassad

Boendesprinkler är avsett att rädda liv i bostäder där människor förväntas övernatta/sova. Enligt BBR berör det verksamhetsklasserna 3, 4 och 5B.

Sedan den 1 januari 2013 är det krav på automatiskt släcksystem i vårdboenden enligt verksamhetsklass 5B, vilket kan utformas som boendesprinkler, typ 3.

Denna utbildning ger dig som entreprenör eller konsult inom brand eller VVS, alternativt om du är fastighetsförvaltare, rätt kunskap avseende vad som gäller vid installation av boendesprinkler.SBF 501

Utgångspunkt för kursen är Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 501:1 samt den svenska standarden SS 883001:2009.

För mer kursinformation och planerade kurstillfällen, klicka här.
Anmäl direkt.

 

– Vi förser dig med rätt kunskap!